De Loozensche Linie

Gramsbergen en Hardenberg hadden in vroegere eeuwen een belangrijke strategische betekenis doordat ze aan de druk bevaren Vecht lagen, maar ook vanwege de wegverbinding met Duitsland. Duitse handelaren trokken via de Hessenwegen langs Gramsbergen richting Zwolle, verder Holland in, maar ook de vijand kon hier gemakkelijk de grens passeren. Om met name de Pruisen te weren werden versterkingen in de vorm van schansen en linies aangelegd. In de Franse tijd gaf Napoleon in 1799 de opdracht tot de bouw van de Loozensche linie om daarmee de Emslinie te versterken. De Loozensche linie vormde samen met de circa 3 km zuidoostelijk nabij gelegen Venebruggeschans en de circa 3 km noordelijke gelegen Fort De Haandrik, één geheel.

Site door: Qonnected.nl